Voorwaarden spaaractie byClaire spaarpunten

Voorwaarden spaaractie byClaire spaarpunten

 

 1. Bij een aankoop van één byClaire garen ontvangt de klant  één byClaire spaarpunt.
 2. Deze spaarpunten zijn afgedrukt op de banderol van de betreffende garen.
 3. De spaarpunten dienen te worden gespaard op een byClaire spaarkaart waarop in totaal ruimte is voor 25 spaarpunten.
 4. De byClaire spaarkaarten kunnen worden gedownload op byclaire.eu. Bij het downloaden van deze spaarkaart gaat de klant akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden die digitaal te vinden en downloadbaar zijn via de volgende link: [https://www.byclaire.eu/voorwaarden-spaaractie-byclaire-spaarpunten]
 5. Volle spaarkaarten dienen op eigen risico van ontvangst per post worden gestuurd aan: World byClaire (handelsnaam van Echtstudio BV), Prins Hendrikstraat 115, 2405AH Alphen aan den Rijn.
 6. Inlevering van één uitsluitend volle spaarkaart geeft recht op en unieke kortingscode die 5% korting geeft per afzonderlijke bestelling van de byClaire producten en byClaire patronen via de webshop (byclaire.eu) een en andere zolang de voorraad van deze producten strekt.
 7. Er kunnen maximaal 5 volle spaarkaarten tegelijk worden ingeleverd. Elke spaarkaart geeft recht op een korting van 5%. 5 spaarkaarten geeft recht op een korting van 25%.
 8. De spaarkaarten en/of spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor contant geld, cadeau- of andere kortingsbonnen.
 9. De spaarkaarten en/of kortingscode(s) gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
 10. De looptijd van deze spaaractie is tot en met 19 juni 2022. Daarna vervalt deze spaaractie en worden er niet langer spaarpunten verstrekt en geven deze spaarpunten en/of kortingscodes geen recht op korting.
 11. byClaire behoudt zich het recht voor de actie voorwaarden en het spaar programma tussentijds eenzijdig te wijzigen en/of een actie voortijdig te beëindigen zonder gehouden te zijn tot een vergoeding/compensatie voor tot dan toe niet verzilverde spaarpunten en/of ingeleverde spaarkaarten of gebruikte kortingscodes.
 12. byClaire is niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of drukfouten.
 13. byClaire is niet verantwoordelijk voor verlies van spaarpunten en/of spaarkaarten of kortingscodes.
 14. Nadrukken of kopiëren van spaarpunten en of spaarkaarten is niet toegestaan.
 15. byClaire is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, ingeval van volgens byClaire geconstateerde fraude, verschaffing van onvolledige of onjuiste informatie, het handelen in strijd met de onderhavige voorwaarden, een en ander in de meest brede zin van het woord, spaarpunten, spaarkaarten en/of kortingscodes niet te accepteren en/of ongeldig te verklaren.
 16. Reeds ingevulde spaarkaarten zijn niet overdraagbaar op een andere individu.
 17. Door het downloaden van een spaarkaart geeft de klant aan byClaire toestemming om per post of email nieuwsbrieven inzake spaaracties en byClaire nieuws te ontvangen.
 18. byClaire behandelt de aan haar verstrekte persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en gebruikt deze gegevens alleen om de u toekomende kortingscode(s) en nieuwsbrieven toe te zenden. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld c.q. overgedragen aan derden, tenzij byClaire hiertoe wettelijk gehouden is. Voorts geldt dat deze persoonlijke gegevens op eerste verzoek van de klant/betrokkenen zullen worden opgegeven dan wel verwijderd.
 19. Vragen over deze spaaractie kunnen worden gemaild aan: info@byclaire.eu.

 

 

Voorwaarden spaaractie byClaire januari 2021